Да è!...

Сърцатостта -
на висота,
за да е обич
по света!...

Категория: