Тутакси

тутакси всеки
продажен превръща се в
духом прокажен

.................................................

тутакси всеки
продажен превръща се в
душепрокажен

Категория:

Comments

Добро попадение, rhymefan!
/по rhymefan/
Всеки продажен
превръща се тутакси
в духом прокажен...

Pages