Не се...

в една „страна“ не
се разчита на закон
и на защита

.....................................

В коя страна се
днес разчита на закон
и на защита?!...

Категория: