ГОДИНИТЕ

Годините летят,
защото сме летели,
а не сме пълзели...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ГОДИНИТЕ

Годините летят,
защото сме летели,
а не сме пълзели...“ :

Летят летата,
тъй като летели! сме,
а не - пълзели!...

Благодаря за летящото хайку, rhymefan!
Души летят, крака вървят, но не пълзят...

Pages