ЛЪЖАТА

Всички се лъжат,
но не всички лъжат,
някои си вярват...

Категория: