ЖИВОТЪТ

Животът е
внуче и внучка,
малък дом и
малка каручка...

Категория: