Опит за история в шест думи(чки)

изобилие
и нищета - това е
действителността

Категория:

Comments

Кратка и вярна
история, rhymefan!
Адмирации!

Благодаря за пореден път, господин Попов!
Печална история...

алтернативно:

изобилие
от нищета - това е
действителността

/по rhymefan/
Зарад алчността
е бедността - това е
днес реалността.

Pages