БЕДНОСТ

Може богат да е бедният,
а беден духом - богатият,
душевно беден е алчният.

Категория: