НЕБЕТО

Небето е общо и същите
светкавици ни вразумяват
и ветрове ни вдъхновяват...

Категория: