От...

... И възгордяват
ли се, се от ГОСПОД БОГ
отдалечават...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Възгордяване
е възвеличаване
на безбожното...

Pages