ИНТЕРЕСЪТ

Който няма интерес
от народния прогрес,
е придворен верен пес...

Категория: