Идва...

след дрънкане на
парѝ идва дрънкане
на оръжия

Категория: