Небето

не се небето
поради поквара... на
едни отваря

не се небето
поради поквара на
едни... отваря

не се небето
поради поквара - и
едва отваря

.....................................

небето да не
се отваря - явно ще
да е поквара

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Зарад поквара
не се отваря, тъмней
над нас простора...

Pages