Опит за преход от „хайку“ към „танка“ - чрез „ямб“ - за напевност

„Душата иска
ли, да ѝ се дава, за
да не избяга!“ -

според мъдрост на жена
на дълголетна възраст...

Категория: