Букви

без безгласните
букви гласните ще си
се тюхкат без глас

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Букви юнаци
са безгласните знаци
с гласни ортаци...

Pages