ДРЕХАТА

На голата истина
и голите обещания
лъжата е дрехата...

Категория: