Нечие...

без живец - вън на
нечие съзнание
от канавката

.....................................

без живец -
на нечие съзнание
извън канавката

Категория: