ГРЕШНИ И БЕЗГРЕШНИ

Не е страшно, че сме грешни,
а да се правим на безгрешни.

Категория: