ДУМИТЕ

Има думи
като куршуми -
защитават
или нападат...

Категория: