ТИШИНАТА

Тишината на словата
е затвор за свободата.

Категория: