СМИСЪЛЪТ

Човек се ражда
не да разгражда,
а да надгражда...

Категория: