Опит за римуван „хорей“ в рамка на „танка“

богаташът си
душата разори от
многото парѝ

(и БОГ дори не може
с него да се примири)

Категория: