Мъдрецът... мъдростта

мъдрецът няма
роби и е от труда
му мъдростта му

Категория: