Няма ли, няма и...

РАВЕНСТВО няма
ли, няма и БРАТСТВО, и
неСВОБОДА е...

Категория: