За бебето...

каквото е
за бебето
кърмата

стихът това
да бъде за
душата

Категория: