Внушава

красноречие
внушава повече чрез
краткоречие

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Красноречие
значи краткоречие
и сърдечие...

Pages