УЧЕБНИЦИ

Учебници цветни
от хора безцветни
за дни безпросветни.

Категория:

Comments

чрез учебници
неразбираеми към
още заеми

чрез учебници
без съдържания към
мракомàния

Pages