ДУМИТЕ

Не мълчанието,
а мъдрите думи
са истинско злато.

Категория: