АЛЧНОСТ

Които алчно грабят,
не ще да се награбят,
докато се задавят...

Категория: