ЖИВОТ НА ЗАЕМ

Пълната кесия,
даже вересия,
в тази беднотия
прави те светия.

Категория: