СЪЕДИНЕНИЕТО

Съединеното
прави цялото,
а обединеното
прави силата.

Категория: