СЛАВА

Медийна прослава
за пари се дава,
а народна слава
от сърце се дава...

Категория: