ЧЕСТНОСТ

Човек си свестен,
дори божествен.
ако си честен,
а не безчестен...

Категория: