Понякога

понякога са
мозъчните гънки - без
да искат - спънки

Категория: