Сучат

Със сетивата
сливайки се, сучат стих
след стих сърцата!

Категория: