И то...

облага дѝри
след облага властникът -
и то - веднага

веднагà илѝ
веднàга - властник ли е -
благинѝ целѝ

Категория: