9-ТИ СЕПТЕМВРИ

Не беше Рай, но и Ад не бе,
а следвоенно слънчево небе,
което днес мъгли закриват
и много хора боледуват...

Категория: