ЕЗИКЪТ

Език да нямат
човеконенавистен
религиите...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Език да нямат
човеконенавистен
религиите...“ :

език да имат
миронòсноòбичен
религиите

Дано да нямат и да имат, но засега
имат какво да махнат от свещените
си книги някои религии, rhymefan.
Не сме фактори да бъдем чути, но
сме свободни хора със свое мнение...

Pages