ЩАСТИЕ И НЕЩАСТИЕ

Злощастие не значи щастие,
а покана за наше нещастие.

Категория: