КРЪСТОВЕ

Има два вида
кръстове: разпъващи
и закрилящи...

Категория: