ДЕТЕТО

Детето в човека
старее полека,
но трае до века...

Категория: