ПЪТИЩА

Пътят по земята
зависи от парата,
а пътят до небето
зависи от сърцето.

Категория: