Не è

„Лесно не è и
да лъжеш...“ - лъжата тъй
смята, горкàта...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
"Аз съм най-свята,
а не правотата!" - тъй
смята Лъжата...

Pages