БЛАЖЕНСТВО

Непробудният сън
на тоя и на оня свят
наричат блаженство...

Категория: