Сдоби се

върхът сдоби се
с неприкосновеност и
почти нетленност

но за сметка на сърце
душа и отчужденост

Категория: