Като...

всеки на ОБИЧ
надява се като на
БОГОпроява

Категория: