И ведрост...

Миловидността
на прелестта - и рай, и
ведрост, и цветя!...

Категория: