ЧЕСТНИТЕ

Които да стигнат
не могат нечестните,
искат да смъкнат
до себе си честните...

Категория: