На сърцето

днес на сърцето
Световният ден е за
тебе и мене

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Световният ден
е празник, когато е
такъв и за мен...

Pages