Път

На мравката път
правиш ли, пъртина за
мнозина ставаш!...

Категория: